0
0
0
s2smodern

Fordeler Med Fysisk Aktivitet

 

Sykdommer kan behandles eller forebygges med regelmessig fysisk aktivitet.

 

 

Å være i bevegelse er noe vi er skapt til. Vi holder oss friskere, og vi kan forebygge fysiske og mentale plager. Men i dag er det meste dessverre tilrettelagt for en inaktiv hverdag. Vi må derfor selv sørge for å ta valg som øker vårt eget aktivitetsnivå.

Med økende alder får man som oftest plager som er knyttet til fysisk inaktivitet. Muskulaturen vår svekkes, også hjerte muskulaturen, ledd og brusk, blodomløpet reduseres, blodårer påvirkes negativt, stoffskiftet reduseres og høyt blodtrykk og overvekt forekommer hyppigere.

Helse og livsstil henger sammen, det er også lite som skal til av aktivitet som kan gi for store helsefordeler, så her er det bare å gi jernet. En halv time daglig aktivitet anbefales av helsedirektoratet. Halvtimen kan deles i to eller tre økter, så pass intenst at pulsen slår raskere, det er viktig. For å få en god helseeffekt er viktig å svette og få høyere puls.

Det gir glede å være i bevegelse og dermed ha en godt fungerende kropp.
Tiden du bruker til trening vil betales tilbake i form av større velvære, mer overskudd, samt et lengre liv, så ordtaket «tid eller penger» trenger ikke være en begrensning for å trene.

 

Her er mange fordeler opplistet som gir deg en bedre alderdom:

 

Bedre psykisk helse

Du føler deg sterkere både fysisk og psykisk, og dette påvirker i stor grad psyken din både i jobbsammenheng og privat. Mange som går i behandling for ulike psykiske og mentale diagnoser får anbefalinger om å trene i tillegg til tradisjonell behandling, da dette har vist god effekt. Kroppens eget lykkehormon, endorfiner, produseres ved trening, som gjør at du føler deg bedre. Når trivselen blir bedre står du sterkere til å takle hverdagen

 

Diabetes type 2 og insulin reguleres

Denne sykdommen kan forebygges med trening og kan hjelpe dem som allerede er rammet. Fysisk aktivitet bedrer individets insulinfølsomhet, og reduserer blodsukkerkonsentrasjonen.

 

Du minsker fettmengden i blodet

Verdier av triglyserider og det dårlige LDL- kolesterolet bedres i blodet, som igjen reduserer risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

 

Forebygger kreft

Tykktarmskreft, brystkreft, prostatakreft og lungekreft forebygges ved trening. Overbevisende forskningsresultater viser sammenheng mellom utvikling av disse kreftformer og inaktivitet.

 

Muskel- og skjelettet forsterkes

Motorikken og bevegelsesmønster forbedres. Inaktivert bidrar til at muskel- og skjelettlidelser er en stor belastning for både individ og samfunn. Samlet er muskel- og skjelettlidelser statens største økonomiske sykdomsbelastning i form av behandling, sykmeldinger og uføretrygd. Muskel- og skjelettlidelser gir ofte en ond sirkel med mer inaktivitet og svakere muskulatur, mens fysisk aktivitet kan bryte denne onde sirkelen. Høy ben tetthet er viktig å påvirke allerede i ung alder, men som voksen kan man redusere fallet av ben tetthet og motvirke utvikling av benskjørhet.

 

Reduserer stress, depresjoner og angst

De aller fleste føler seg mere avslappet i hodet under trening, mens kroppen jobber. Spenninger og stress reduseres, og mange tanker klarner i løpet av en treningsøkt. Du blir generelt mer fornøyd med deg selv, og derfor mer positivt innstilt til hverdagens krav og plikter. Troen på deg selv og mestring følelsen øker. Fysisk aktivitet er ofte en del av rehabiliteringen og behandlingen av ulike angstdiagnoser.

 

Lavere risiko for slag og høyt blodtrykk

Slag, spesielt hjerneslag, har ofte en sammenheng med høyt blodtrykk, og fysisk aktivitet virker forebyggende mot dette. Høyt blodtrykk er en risikofaktor for både hjerneslag og hjerteinfarkt.

 

Bedrer vekst og fysisk utvikling hos barn

Fysisk aktivitet er avgjørende for barnets aerobe kapasitet, muskelstyrke, spenst, motoriske ferdigheter og bevegelighet. I tillegg vil fysisk aktivitet styrke skjelettet og øke barnets selvtillit.

Økning av det «gode» kolesterolet

Reduserer risikoen for utvikling av hjerte- karsykdommer. Klar sammenheng mellom inaktiv livsstil og risiko for hjerte- og karsykdommer.

 

Overvekt forebygges

Inaktive mennesker er generelt mer overvektige enn de som er aktive. Det er likevel ikke nødvendigvis sammenheng mellom vekt og helse, da overvektige kan ha god helseeffekt ved regelmessig fysisk aktivitet uten å gå ned i vekt. Bukfettet er det farligste overskudd fettet, og utgjør den største risikoen for utvikling av andre sykdommer.

 

Mere muskler og mindre flesk

Større andel muskler, og mindre fett, noe som betyr høyere hvilestoffskifte døgnet rundt. En liten økning i hvilestoffskiftet gir stor effekt på vekten.

 

Forebygger og lindrer Astma

Astma er en innsnevring av luftveiene, og kan både utløses og behandles av fysisk aktivitet. De fleste som lærer seg å bruke medisiner korrekt og tilpasse aktivitetsnivået har god effekt av fysisk aktivitet. Det kan også gi bedre sykdoms mestring og bedre livskvalitet.

 

Hjelper mot inkontinens

Kan bedres ved fysisk aktivitet og spesialøvelser. Ca. 1 / 3 av norske kvinner plages av inkontinens (ufrivillig vannavlatning). Spesifikke styrkeøvelser for bekkenbunns muskulaturen har vist god effekt både forebyggende og behandlende.

 

Utsetter aldring, sosialt og Forebyggende

Det er aldri for sent å forebygge! Innen år 2050 vil antall eldre i Norge fordobles. Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet utsetter alderdom og påvirker livskvaliteten til de eldre. Fysisk aktivitet gjør også de eldre mer selvhjulpne og mer funksjonsdyktige. Trening kan være sosialt og en møteplass. Mange benytter anledningen til å møte sine venner via trening, eller å treffe nye mennesker. Trening gir bedre balanse, og reduserer derfor risikoen for fall. Dette skyldes både forbedret muskelstyrke og bedre motorisk kontroll.

 

Mer Om Fysisk Aktivitet Blandt Seniorer

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Trim & Mosjon.

 

Den beste trening er utvilsomt den du får gjort!

 

Fysisk aktive mennesker i alle aldere blir i mindre grad enn andre rammet av sykdommer. For eldre er dette spesiellt synlig for sykdommer som hjerte- og karlidelser, diabetes type 2, benskjørhet og enkelte former for kreft. De vil også holde seg bedre og ha større overskudd. Trening kan riktignok ikke stanse aldringsprosessen, men den kan gi deg en bedre alderdom. Det er aldri for sent å begynne med mosjon. Selv mennesker godt oppe i årene vil oppnå betydelige helsegevinster gjennom regelmessig fysisk aktivitet. Eldre som er fysisk aktive er friskere, fungerer bedre og føler seg bedre enn dem som er inaktive. Og det skal lite mosjon til før risikoen for sykdom avtar betraktelig.

Aktivitet holder deg i form, vil du holde deg friskere lengre og du vil føle deg gladere og mer opplagt. Det viser seg nemlig at regelmessig aktivitet både gir fysiske og psykiske helsegevinster langt opp i fremskreden alder. Selv moderat fysisk aktivitet kan føre til mindre sykelighet.

Til tross for alle disse fordelene, er det altfor få voksne mennesker som driver regelmessig mosjon. Jo eldre man blir, desto makeligere blir man gjerne.

10 gode råd til dem som starter treningen i eldre år:

1.Velg velkjente aktiviteter som krever bruk av kroppens største muskelgrupper og som gir den viktigste muskelen, hjertet, rikelig med mosjon. Dette kan være aktiviteter som turgåing, tennis, sykling, svømming, skigåing, stavgang, orientering, roing, rytmiske aktiviteter mv.

2.Unngå hurtighets- og kraftbetonte øvelser som sprint, sprang, hopp, støt og kast. Disse øvelsene utsetter ryggvirvlene og bena for store og plutselige trykkbelastninger som lett kan gi skader - hvis du ikke er vant med slike bevegelser.

3.Start forsiktig og øk treningsdosene etter hvert. Husk at risikoen for skader og overbelastning er størst når det gjelder uvante aktivitetsformer og hos de som ikke har vært i form på en god stund.

4. Ikke tren like etter et måltid. Etter en middag eller en kraftig lunsj bør det gå 2-3 timer før treningen tar til.

5.Treningsøktene bør innledes med med 10-20 minutters oppvarming, og deretter gradvis økes.

6.Vær forsiktig. Det er ikke nødvendig å bli utmattet for å oppnå god kondisjon.

7.Eldre trenger lengre restitusjonstid enn yngre. Sørg derfor for at kroppen får tilstrekkelig med hvile mellom treningsøktene. For mange vil dette innebære at treningen begrenses til annenhver dag. For andre som velger lett eller moderat trening, kan selvsagt treningshyppigheten økes etter behov.

8.Bruk utstyr som passer, dette gjelder spesielt sko.

9.Kjenn etter på kroppens signaler og vurder om treningen bør modereres eller stanses. Slike signaler kan være smerte, svimmelhet, hodepine, tetthet i brystet, pusteproblemer, sterk øresus m.v..

10.Det er gjennom regelmessig fysisk aktivitet formen kan opprettholdes.

 

Spinning i 1890 årene

 

Hvorfor trimme?  Eldre / Yngre, uansett alder oppnår du disse helsefordelen ved å mosjonere

 

Det er påvist følgende positive Psykologiske virkninger av mosjon:

 
  • Reduksjon av angst
  • Følelse av velvære
  • Reduksjon av muskulære spenninger
  • Bedret selvfølelse
  • Normalisering av søvn
  • Bedre tenkeevne
  • Bedre sosial tilpasning
  • Bedre evne til å mestre stress
  • Redusert forbruk av alkohol og beroligende medikamente

 

 

Bli 10 år yngre med trening

 

 

Det er aldri for sent å begynne

Størst helsegevinsten oppnår de som er i dårligst form, og dette gjelder selv i langt fremskreden alder. Mange tror at de på et eller annet tidspunkt har blitt for gamle til å begynne å trene, men dette stemmer ikke. Du blir aldri for gammel til å begynne å trene, men treningen må selvsagt tilpasses den enkelte. Det et ungt menneske gjør uanstrengt og uten å tenke over det, kan være hard trening for en person på 80.

 

Du gjør et valg for livet

Men det er mange som gir opp, og det er oftest fordi de starter for hardt. Dersom du ikke er noe særlig trent fra før av, bør du ikke starte ditt "nye liv" med å løpe 10 kilometer om dagen og hive deg på spinning- og styrkeøkter hver kveld. Start rolig og trapp opp aktiviteten etterhvert. Finn aktiviteter du har glede av, og som kan føre til at du får livslange, gode trenngsvaner. Dersom du blir lei av en type aktivitet, prøv noe annet. Du må ikke holde deg til svømming bare fordi det er set de andre gjør. Fysisk aktivitet hjelper også på humøret og selvtilliten, det reduserer angst og stress, gjør at du sover bedre, fremmer mental avslapning og velvære, og fører til et mer positivt syn på egen kropp.

Dette kan man se på som en oppskrift for verdens mest effektive vidunderkur, og man bør også huske på at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet: det er aldri for sent å begynne.

 

Styrketrening forebygger diabetes

Styrketrening kan redusere faren for type 2 diabetes med 34prosent, ifølge en ny undersøkelse ved blant annet Hardvard Scool of Public Health.Som den første i sitt slag har undersøkelsen sett på om styrketrening har så stor innflytelse på kroppens insulinfølsomhet at det påvirker helsen. Hele 32000 mannlige deltakere var med i undersøkelsen, og resultatene viste at selv beskjedne mengder vekttrening virker. Menn som trente styrke en time per uke, reduserte risikoen for type 2 diabetes med tolv prosent. De som trente i mellom en time og 2,5 timer per uke, reduserte risikoen med 25 prosent. Mer enn 2,5 timer styrketrening hver uke ga en reduksjon på 34 prosent.

 

Å bevege seg er viktig

 

Hva skjer med kroppen din når du trimmer?

Det å trene veldig hardt for å få helseeffekter er en misforståelse bland mange mennesker, forskning viser at all fysisk aktivitet er helsebringende. Her er noen grunner til at du bør bevege deg mer.

Forebygger hjerte og karsykdommer

 

Styrker immunforsvaret

Moderat trening i to og en halv time i uken
forebygge hjerte og karsykdommer, ifølge
amerikanske Center for Disease Control and
Prevention. Helsedirektorater i Norge anbefaler
150 minutter aktivitet ukentlig.
 

Turer i skogen styrker immunforsvaret. Trolig

er det roen og tryggheten og naturen,
kombinert med fysisk aktivitet som gir denne
effekten.

 

 

Forebygger kreft

 

Forbedrer søvnen

Undersøkelser viser at kvinner som mosjonerer mer enn fire timer pr uke har 70% lavere risiko for å bli kreftsyke. Bryst og eggstokkreft og tykktarmskreft er mindre utbredt hos aktive.

 

Der har blitt undersøkt søvn og treningsvaner til kvinner og menn fra 18 til 85 år. Resultatene antyder at minst to og en halv time moderat til intens mosjon i uken kan føre til 65% bedre søvn. I tillegg ble man mindre trøtt på dagtid.

Forebygger smerte

 

Gir bedre psykisk helse

I en studie ved NTNU påvises det at personer som er fysisk aktive, og det beste her er at all form for mosjon og bevegelser hjelper.

 

I en annen undersøkelse fra NTNU kommer det også frem at fysisk aktive har en bedre psykisk helse. Her er det stor forskjell på de som aldri trimmer og de som trimmer litt.

 

Gjør deg klokere

 

Gjør deg kreativ

I følge forskere ved The Salk Institute i California kan mosjon føre til flere nerveceller i hjernen. Aldrenede mus som begynte å bruke løpehjul, opplevde en vekst av nye nerveceller og de gjorde det bedre på kongnitive tester.

 

Studier viser også at en gåtur har god effekt på dine evner til kreativ tenking. Greit å vite når du har en utfordring eller et problem du trenger en løsning på.

Mere Om Fordeler Med Fysisk Aktivitet For Seniorer

0
0
0
s2smodern