0
0
0
s2smodern

Fordeler Med Fysisk Aktivitet

 

Sykdommer kan behandles eller forebygges med regelmessig fysisk aktivitet.

 

 

Å være i bevegelse er noe vi er skapt til. Vi holder oss friskere, og vi kan forebygge fysiske og mentale plager. Men i dag er det meste dessverre tilrettelagt for en inaktiv hverdag. Vi må derfor selv sørge for å ta valg som øker vårt eget aktivitetsnivå.

Med økende alder får man som oftest plager som er knyttet til fysisk inaktivitet. Muskulaturen vår svekkes, også hjerte muskulaturen, ledd og brusk, blodomløpet reduseres, blodårer påvirkes negativt, stoffskiftet reduseres og høyt blodtrykk og overvekt forekommer hyppigere.

Helse og livsstil henger sammen, det er også lite som skal til av aktivitet som kan gi for store helsefordeler, så her er det bare å gi jernet. En halv time daglig aktivitet anbefales av helsedirektoratet. Halvtimen kan deles i to eller tre økter, så pass intenst at pulsen slår raskere, det er viktig. For å få en god helseeffekt er viktig å svette og få høyere puls.

Det gir glede å være i bevegelse og dermed ha en godt fungerende kropp.
Tiden du bruker til trening vil betales tilbake i form av større velvære, mer overskudd, samt et lengre liv, så ordtaket «tid eller penger» trenger ikke være en begrensning for å trene.

 

Her er mange fordeler opplistet som gir deg en bedre alderdom:

 

Bedre psykisk helse

Du føler deg sterkere både fysisk og psykisk, og dette påvirker i stor grad psyken din både i jobbsammenheng og privat. Mange som går i behandling for ulike psykiske og mentale diagnoser får anbefalinger om å trene i tillegg til tradisjonell behandling, da dette har vist god effekt. Kroppens eget lykkehormon, endorfiner, produseres ved trening, som gjør at du føler deg bedre. Når trivselen blir bedre står du sterkere til å takle hverdagen

 

Diabetes type 2 og insulin reguleres

Denne sykdommen kan forebygges med trening og kan hjelpe dem som allerede er rammet. Fysisk aktivitet bedrer individets insulinfølsomhet, og reduserer blodsukkerkonsentrasjonen.

 

Du minsker fettmengden i blodet

Verdier av triglyserider og det dårlige LDL- kolesterolet bedres i blodet, som igjen reduserer risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

 

Forebygger kreft

Tykktarmskreft, brystkreft, prostatakreft og lungekreft forebygges ved trening. Overbevisende forskningsresultater viser sammenheng mellom utvikling av disse kreftformer og inaktivitet.

 

Muskel- og skjelettet forsterkes

Motorikken og bevegelsesmønster forbedres. Inaktivert bidrar til at muskel- og skjelettlidelser er en stor belastning for både individ og samfunn. Samlet er muskel- og skjelettlidelser statens største økonomiske sykdomsbelastning i form av behandling, sykmeldinger og uføretrygd. Muskel- og skjelettlidelser gir ofte en ond sirkel med mer inaktivitet og svakere muskulatur, mens fysisk aktivitet kan bryte denne onde sirkelen. Høy ben tetthet er viktig å påvirke allerede i ung alder, men som voksen kan man redusere fallet av ben tetthet og motvirke utvikling av benskjørhet.

 

Reduserer stress, depresjoner og angst

De aller fleste føler seg mere avslappet i hodet under trening, mens kroppen jobber. Spenninger og stress reduseres, og mange tanker klarner i løpet av en treningsøkt. Du blir generelt mer fornøyd med deg selv, og derfor mer positivt innstilt til hverdagens krav og plikter. Troen på deg selv og mestring følelsen øker. Fysisk aktivitet er ofte en del av rehabiliteringen og behandlingen av ulike angstdiagnoser.

 

Lavere risiko for slag og høyt blodtrykk

Slag, spesielt hjerneslag, har ofte en sammenheng med høyt blodtrykk, og fysisk aktivitet virker forebyggende mot dette. Høyt blodtrykk er en risikofaktor for både hjerneslag og hjerteinfarkt.

 

Bedrer vekst og fysisk utvikling hos barn

Fysisk aktivitet er avgjørende for barnets aerobe kapasitet, muskelstyrke, spenst, motoriske ferdigheter og bevegelighet. I tillegg vil fysisk aktivitet styrke skjelettet og øke barnets selvtillit.

Økning av det «gode» kolesterolet

Reduserer risikoen for utvikling av hjerte- karsykdommer. Klar sammenheng mellom inaktiv livsstil og risiko for hjerte- og karsykdommer.

 

Overvekt forebygges

Inaktive mennesker er generelt mer overvektige enn de som er aktive. Det er likevel ikke nødvendigvis sammenheng mellom vekt og helse, da overvektige kan ha god helseeffekt ved regelmessig fysisk aktivitet uten å gå ned i vekt. Bukfettet er det farligste overskudd fettet, og utgjør den største risikoen for utvikling av andre sykdommer.

 

Mere muskler og mindre flesk

Større andel muskler, og mindre fett, noe som betyr høyere hvilestoffskifte døgnet rundt. En liten økning i hvilestoffskiftet gir stor effekt på vekten.

 

Forebygger og lindrer Astma

Astma er en innsnevring av luftveiene, og kan både utløses og behandles av fysisk aktivitet. De fleste som lærer seg å bruke medisiner korrekt og tilpasse aktivitetsnivået har god effekt av fysisk aktivitet. Det kan også gi bedre sykdoms mestring og bedre livskvalitet.

 

Hjelper mot inkontinens

Kan bedres ved fysisk aktivitet og spesialøvelser. Ca. 1 / 3 av norske kvinner plages av inkontinens (ufrivillig vannavlatning). Spesifikke styrkeøvelser for bekkenbunns muskulaturen har vist god effekt både forebyggende og behandlende.

 

Utsetter aldring, sosialt og Forebyggende

Det er aldri for sent å forebygge! Innen år 2050 vil antall eldre i Norge fordobles. Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet utsetter alderdom og påvirker livskvaliteten til de eldre. Fysisk aktivitet gjør også de eldre mer selvhjulpne og mer funksjonsdyktige. Trening kan være sosialt og en møteplass. Mange benytter anledningen til å møte sine venner via trening, eller å treffe nye mennesker. Trening gir bedre balanse, og reduserer derfor risikoen for fall. Dette skyldes både forbedret muskelstyrke og bedre motorisk kontroll.

 

Mer Om Fysisk Aktivitet Blandt Seniorer

0
0
0
s2smodern