0
0
0
s2smodern

 

Elon Musk sin SpaceX mega rakett

 

Forslag til nye E39 fra kr-sand til Trondheim


Senior-mobil varsler familien

Nye Doro 8040 er utviklet med tanke på å løse to problemer som mange seniorer sliter med ved bruk av mobiltelefon. Den er bygd i et materiale som gjør at mobilen ikke kjennes så skjør ut – viktig fordi mange eldre er redd for at mobilen lett skal bli ødelagt – og den kan kobles mot en nettbasert hjelpetjeneste som kan gi pårørende direkte tilgang til telefonen for å yte hjelp og gi teknisk bistand.

Les mer her.


Luftig tur over Kroatia

Nav tvinger eldre på nett

Kilde NTB

Fra i år 2016, sender ikke Nav lenger ut melding om pensjonsutbetalinger i posten. I første omgang gjelder det dem som har registrert seg med mobil eller e-post hos en offentlig nettjeneste. En stor gruppe mennesker vil nå bli satt i den situasjonen at de ikke lenger får informasjon fra Nav. Mange pensjonister og uføretrygdede mangler kunnskap om bruk av data og nett, eldre blir tilsidesatt av banker og nesten alle offentlige institusjoner. Staten burde prøve å få til en omsorgsfull omlegging. Majoriteten av eldre vil aldri komme på nett. Vi synes at de store institusjonene som staten og de store bankene har et spesielt samfunnsansvar. Vi skjønner at de gjerne vil at flest mulig skal bruke nettet, men de må også ta vare på dem som ikke mestrer det.

Og NAV sier:

Vi går kun over til digital utsendelse til folk som har vært inne på offentlige nettsider og lagt inn sin e-postadresse eller mobilnummer på et eller annet tidspunkt. Vi må ikke undervurdere deres evne til å bruke nettet. De fleste har nettbank-løsninger allerede. Nav jobber med at stadig mer kommunikasjon med brukerne skal skje digitalt. Nav sparer betydelige summer på å slutte å sende utbetalingsmeldinger i posten. Sier Geir Axelsen, økonomi- og styringsdirektør i Nav.
 
 

Digitalt klasseskille

Kilde: NTB

Regjeringen legger opp til å øke internettbruken blant eldre, fattige og innvandrere. Onsdag går startskuddet for et toårig program som skal sørge for økt digital kompetanse i befolkningen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) markerer oppstarten for regjeringens program i Drammensbiblioteket i Drammen onsdag formiddag, 3/6-15.

En rekke aktører skal bidra til å gi målgruppene grunnleggende opplæring i bruk av internett. De skal også lære å bruke internettjenestene på en sikker måte og få kunnskap om bruk av offentlige tjenester på nett.

Tiltak for IKT-opplæring i offentlige, frivillige og private virksomheter som allerede er satt i verk, skal nå koordineres gjennom regjeringens toårige program.

Blant annet gjennomfører Telenor 500 gratis kurs i bruk av smarttelefon og nettbrett rundt om i landet, mens Seniornett Norge gir kursing til eldre. Røde Kors, Microsoft og nettverket Likestilling, Inkludering og Nettverk retter arbeidet sitt mot innvandrerkvinner.

I forbindelse med programmet opprettes nettstedet digidel.no, hvor læringsopplegg vil bli delt. Det vil også bli arrangert tre regionale samarbeidskonferanse, hvorav den første finner sted til høsten, mens de to andre arrangeres neste år.

 

 

Å ikke beherske nettet vil gjøre livet dyrere og vanskeligere

Hvordan blir det om 20 år i Norge - vil dagens ikke-digitale som fortsatt lever i 2035 mulighet for å betale en regning i en skranke hvor det står et menneske? Kan man leve uten internett samtidig som man ikke er helt på siden av samfunnet?

Det vil nok bli mulig, men det kan bli dyrt. Det er litt som å leie inn en håndverker for å koble til en lampe hjemme. Om du skal ha personlig oppfølging til en tjeneste, vil det være dyrere.

Ett spørsmål er hvor lenge norske bankfilialer vil være noe mer enn rådgivningskontorer. I dag tar bankene 35 kroner for at du skal få betalt en giro i bank i butikk, 75 kroner i en bankfilial eller 10 kroner pluss porto for brevgiro. Og billigere blir det garantert ikke i fremtiden.

Og skal du bestille fly hos et flyselskap via telefon i stedet for på nett, må du ut med omtrent 300 kroner ekstra i gebyr for en tur/retur-reise. Men det å forholde seg til den digitale virkeligheten vil bli lettere de neste årene.

Med nettbrett og forståelige symboler er det blitt mye enklere de siste årene. Det er en grunn til at små barn kan leke med nettbrett veldig fort. I tillegg vil vi snart kunne styre mye mer med tale som vil gjøre ting enda enklere.


Digital deltakelse 2017

Paul Chaffey, statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, sparket mandag i gang prosjektet Digital deltakelse 2017. Målet er å redusere antall innbyggere som ikke er på nett og bidra til å styrke den digitale kompetansen i befolkningen.

Et utvalg representanter for offentlige og frivillige aktører var invitert for å gi innspill til hvordan arbeidet bør organiseres nasjonalt, og hvilke grupper som bør prioriteres.

-Målet vårt er at alle innbyggere skal beherske nettet – ikke minst når det gjelder offentlige tjenester. Da må alle sikres et minimum av digital kompetanse, sier Chaffey.

Regjeringen vil stimulere relevante aktører til felles innsats. Denne uken startet diskusjonen om hvilke tiltak og tilbud som bør med.

- Det er en utfordring at grupper i befolkningen av ulike grunner ikke er på nett. At noen står på utsiden er rett og slett en utfordring for demokratiet. Det vil vi gjøre noe med, sier Chaffey.

Han peker på at det er mye bra innsats på dette feltet i dag. På møtet mandag deltok blant annet Seniornett og LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) og Folkeuniversitetet.

- Vi tilbyr gratis nettkurs til innvandrerkvinner. Kursene er veldig ettertraktet, og vi ser at kvinner for første gang deltar aktivt i debatter på nett etter at de har vært på kurs, sier Bibi Thaiba Musavi fra LIN.

Fra 2014 vil digital kommunikasjon være hovedregelen når offentlige myndigheter skal kommunisere med innbyggerne.

Departementet har fra før bevilget fem millioner kroner til konkrete opplæringstiltak over hele landet. Blant dem som har fått tilskudd er biblioteker, folkeuniversiteter, frivillige organisasjoner og Seniornetts medlemsforeninger.

Gjennom prosjektet Digital deltakelse 2017 vil regjeringen nå legge til rette for en bred samarbeidsarena der alle som jobber med å styrke den digitale kompetansen kan møtes.

Kilde: Kommunal og Moderniseringsdepartementet

 

0
0
0
s2smodern