0
0
0
s2smodern

Nettkurs.

Kurs for seniorer på Web.

 

-----------------------------------------------------------------

Motivasjon for utvikling og læring

De med høy grad av motivasjon og som opplever læring som relevant presterer ofte bedre, og indre motivasjon har større effekt enn ytre motivasjon.

Noen enkle men viktige pungt å ta med seg hvis man vil vekke seniorenes interresse og nysjerrighet for data

 

   • Unngå IT-sjargong, den kan være ekskluderende

   • Dataopplæring av eldre handler også om selvtillit. Bruk praktiske eksempler slik at man ser hva som er hensikten.

   • Det bør være mest mulig aldershomogene grupper

   • For seniorene er data et verktøy, så opplæringen må ha praktisk nytteverdi

   • La seniorene selv styre fremdriften og innholdet i opplæringen

 

Grunnkurs: Tar for seg de mest grunnleggende ved Internet, som å finne relevant informasjon om et emne. På dette kurset lærer man seg å betale regninger via Nettbanken, handle på nettet, betale for ferietur osv..Emne som også gjennomgåes er slektsgransking via internet.

 

 

Videregående: Dette kurset går i hovedsak ut på å lære og å bruke email: redigere meldinger, sende, motta og slette meldingene. Online Fotoalbum blir også gjennomgått og tatt i bruk i kombinasjon med email programmet.

 

 Læring på nettet: Ta et gratis grunnkurs i kjemieller et språk-kurs

 

 

 

Google Klasserom, en oversikt

Sikkerhet i Google Klasserom

    .

 

0
0
0
s2smodern