0
0
0
s2smodern

 

 Seniorer på Web.

#SeniorsOnWeb

Mediekompetanse blir mer og mer viktig i dag og nytteverdien av å inneha basisferdigheter i data og internet er helt nødvendig. Arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen for denne typen kompetanse og det er da viktig å innvolvere pensjonistene i denne opplæringen. En basiskompetanse er viktig å inneha for seniorene og denne kompetansen kan defineres som et minimum av digitale ferdigheter.

For de som er på tampen av arbeidslivet og ikke har fått tilbud om opplæring i internt i firmaet, er der heller ikke noe offisiellt offentlig tilbud om dette. Mye av dagens samfunnsliv foregår på nett, og for ikke å falle utenfor dette, er det viktig at man som voksen har kompetansen og evnen til å delta i den moderne medieverdenen.

Imidlertid er der noen foreninger som gir denne opplæringen, som f.eks Seniornett. Dette er en forening som arbeider for å øke den digitale kompetansen blandt seniorene. Den yngre generasjon får denne kompetansen allerede i de første skoleår.Enkelte kommuner driver også med digital opplæring av seniorene, noe som har vært meget godt motatt av de eldre, men dette er noe som er avhengig av at kommunen bevilger og opprettholder tilskudd til dette. Av egen erfaring med digital opplæring av eldre vil jeg si at utrygghet er en årsak til at mange velger bort digitale løsninger, mangel på brukervennlighet er en annen.

 

Med alle de nye sosiale møteplasser som har dukket opp på internet, som: Facebook, Youtube, Google+ og Twitter osv, er det vanskelig for den eldre generasjon å henge med. Nettbank er blitt allemannseie og det offentlige har satset tungt på tjenester som minside.no og NAVs pensjonskalkulator. Flere og flere tjenester vi er avhengige av i hverdagen blir tilgjengelige på nett. Dette er arenaer som kan være meget nyttig for pensjonister og kan være med å løse andre problemer de eldre sliter med i hverdagen. Her kan nevnes banktjenester, handle matvarer, ensomhet eller kontakt med det offentlige.

Dessverre mangler mange i gruppen over 55 år den basiskompetansen som trengs for å benytte disse tjenestene, selv om de egentlig er av de viktigste målgruppene for tjenestene.

 

Undersøkelser utført av VOX og OECD viser at store deler av den norske befolkningen bruker pc daglig. Likevel er det nesten en fjerdedel som har liten eller ingen kompetanse når det gjelder å ta i bruk digitale verktøy. Videre er det sammenheng mellom mediekompetanse, og spesielt digitale ferdigheter, og alder, utdanning og arbeidslivet. Tendensene viser at de yngre behersker digitale verktøy bedre enn de eldre. Mediekompetansen ser ut til å stige med økende utdanning, og det er markante forskjeller i kompetansen mellom sysselsatte og arbeidsledige.  Arbeidslivet har vist seg å være en av de viktigste læringsarenaene for mediekompetanse og i særs den digitale kompetansen.

De som ikke er på nett 

Om lag 3 500 000 nordmenn mellom 16 og 79 år er på internett. Det utgjør 93 prosent. Totalt er det omtrent 270 000 personer mellom 16 og 79 år som ikke har brukt internett siste tre måneder. Regjeringen vil halvere dette antallet i løpet av de neste fem årene. Gjennom bevissthet om befolkningens digitale kompetanse og god kunnskap om utviklingen, kan myndighetene føre en politikk som sikrer at alle som ønsker det, deltar på best mulig måte.

Kilde: SSB

Alder er den viktigste forklaringsfaktoren for digital deltakelse. For de mellom 16 og 54 år har omtrent alle, 99 prosent, brukt internett de siste tre månedene. For «60-åringene» (55–64 år) er andelen også veldig høy og ligger på 93 prosent. For «70-åringene» (65–74 år) har 69 prosent vært på nett. Det er altså et klart flertall av 70-åringene, men langt fra alle. Det er først i gruppen over 75 år (75–79) at nettbrukerne er i mindretall. I denne gruppen er andelen 47 prosent. I tillegg har vi gruppen eldre over 79 år, som ikke fanges opp av den offisielle statistikken. Her er også internettbrukerne i mindretall.

Over tid vil de forskjellene vi ser i dag gradvis bli mindre. Dette er fordi det er sannsynlig at de som er blitt vant til å bruke internett tar med seg sine vaner når de blir eldre.

0
0
0
s2smodern