0
0
0
s2smodern

Endringer i Adersammensetningen

Demografiske endringer

 

Det finnes knapt noe område som er viktigere å lære nå enn IKT og spesielt for de eldre. Livslang læring vil være nøkkelen til suksess både for menneskene, virksomhetene for samfunnet, og på IKT-området. Utfordringene til de forskjellige land i verden er illustrert i den demografiske utviklingen i grafene under.

 

Befolknings utvikling av eldre 2000 - 2014

Den Eldre Befolkningen er definer som de over 65 år. Andelen av denne mengde mennesker er beregnet som hele mengden, eldre og yngre, som prosentvis andelen av hele populasjonen. Den eldre mengde mennesker og størrelsen i forhold til den arbeidsføre andelen (15 – 64 år).

 

Sammenlignbarheten av den eldre populasjons data er påvirket av forskjeller, både i og mellom de forskjellige land i hvordan regioner og geografi i spredt beboelse og i urbane samfunn er tatt med i sammenligningene. Eldre mennesker ser ut til å være konsentrert i noen få områder i hvert enkelt land, noe som betyr et lite antall regioner må takle et antall spesifikke sosiale og økonomiske utfordringer i forhold til en økende alders sammensetning. 

 

Disse demografiske trendene har noen implikasjoner for de offentlige og private utgifter knyttet til pensjons utbetalinger, helse og utdanning og mere generellt for økonomisk vekst og velferd.

 

Indikatorene er målt i prosent av befolkningen. 

0
0
0
s2smodern