0
0
0
s2smodern

Seniorsurferne kommer til nettet

 

 Det kommer stadig flere eldre i Norge til nettet, som vil benytter alderdommen til å ha kontakt med folk og skape seg nye kontakter via nettet, i stedet for å mimre og bla bakover i familiealbumene. Men finnes det noen øvre aldersgrense for å lære PC? Etter å ha undervist nær 200 seniorer fra 60 og oppover til 85 år kan jeg ikke se å ha observert noe slik grense.Det som kanskje kunne vært en ide er å etablere et spesialkurs for ”livredde”, men det har ikke noe med 70+ eller 80+ å gjøre, De livredde finnes også blandt 60+ og sikker under 60 også.

Målinger viser at 1 av 4 eier en PC og hver sjette PC er koblet til nettet blandt de eldre, og ofte ”arver” de PC’er fra de yngre etterhvert som de yngre kjøper nye,så det er ofte ikke siste modell de eldre sitter med, men det er ikke noe problem fordi de eldre har mest interresse for Internet og ikke PC teknologi i seg selv, alt de har bruk for finnes på nettet enten det er mail, tekstbehandling, eller andre ting. Andelen av eldre som eier PC og bruker den regner man med vil øke volsomt fremover.

 

Jeg har observert at etterhvert som de eldre oppdager på våres kurs hva en PC og internet kan brukes til; orientere seg i markeder som reiser, forsikringer, bestille matvarer på regntunge dager, eller at isholken er håpløs å bevege seg ut på den dagen, kan de sitte hjemme og bestille det de vil ha. De ser også at de kan holde kontakten med familie og venner over hele verden via email eller via sosiale media, som Facebook, Myspace, Youtube, Twitter eller andre.

Fjern frykten:

- Som en av de eldre siere det:”når noen ser på meg og tenker, når den gamle torsken der klarer det kan jeg også klare det”, da er man iferd med å opparbeide seg en mere uredd holdning til dette media. Dette var for ett år siden. Nå kommuniserer vedkommende med hele verden om den største hobbyen sin: Slektsforkning.

 

Så, man blir aldri for gammel til å lære. Kurset handler også om å ta bort frykten for å lære. Lokalsamfunn styrkes ved å fjerne frykten for informasjonsteknologi slik at innbyggerne kan ta ibruk de nye tjenestene som stadig blir lagt ut fra offentlige etater og private tjenesteleverandører. Post, bank, sykehus, kommune, osv. PC bruk øker også den sosiale samhandlingen og kan fjøre lokalsamfunn tettere. De eldre kan klikke seg inn og bestille time hos lege, bestille varer fra butikken, sjekke offentlige tjenester eller kommunisere med venner på andre siden av kloden. Lærer man dem opp til å bruke Google sin oversetter er heller ikke språket noen hindring.

 

For å få dette til må man ha støtte fra lokale myndigheter. Leie av lokale kan være et datarom på en skole. Prisen på undervisningen må ligge på et nivå som er akseptabel for en minstepensjonist. Videre kan det etableres et miljø for de eldre hvor tema internet og data er hovedfokus. Her kan man plukke lærdom fra andre, dra lærdom av andre seniorers erfaring og stimulere til videre nyskjerrighet. Partnerskap med lokalt næringsliv kan være en ide for sponsing av et samlingslokale inkludert PC’er med internet tilkopling. En møteplass for de eldre med fokus på data. Dette møtelokalet kan også tjen andre fungsjoner, for eksempel et sted for lokal ”sladder”, skader ikke, da det er i hovedsak lærelysten som trekker folk. Det er med på å gjøre et slikt sted til en meget sosial møteplass.

 

Noen eldre oppdager at å skrive oppgaver for hånd kan være et problem, og dette problemet kan en PC rette på. Mange har satt i gang med slektsforskning for å finne ut hvem de er, da dette er en mye enklere sak i dag med tilgang på internet og man kan gjøre det hele hjemmefra. Tidligere måtte man reise land og strand rundt for å finne data til sin forskning, men med en PC og tilgang til internet har man har hele verden som sitt bibliotek.

 

Mange eldre sier at de har ventet på denne muligheten i flere år, et internet kurs som er overkommelig økonomisk og pedagogisk. Det er viktig at læringen foregår i en avslappet atmosfære. At man glemmer stoff fra forrige leksjon har ingen betydning, da repitisjon er en viktig del av undervisningen. Det er viktig å unngå konkurranse situasjoner i læringen, slik at alle føler at de er med på ”reisen”.

Dugnad og idealisme.

I Norge er vi verdensmestere på dugnad og idealisme. Så å drifte et møtested for eldre, som beskrevet ovenfor kan selfølgelig gjøres på dugnad, og av de eldre selv. Det har vist seg at å få en god del eldre ut av ensomhet og isolasjon er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre den psykisk velvære hos mange. Man kan spørre om der er behov for PC og Internet opplæring av eldre. Svaret er definitivt ja. Et slikt initiativ kan som nevnt, få eldre ut av isolasjon og passivitet. Utover i mer grisgrente strøk er dette enda viktigere, da vi ser atmange steder er avfolket med yngre folk, kan slike initiativ gi overlevelsesmuligheter for slike bygdesamfunn. Det er kun når det skapes noe nytt at utvikling kan foregå.

0
0
0
s2smodern