0
0
0
s2smodern

LIVSSTIL OG HELSE FOR AKTIVE ELDRE.

Livsstil:Regnes som måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett eller livsstil, gjennom sosialt levesett, kosthold, fysiskaktivitet,inaktivitet og forhold til stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre rusmidler.

Livskvaliteten er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene. Helsetips er noe vi bombarderes med hele tiden og hører overalt, men de fleste klarer ikke å velge en sunn livsstil, så for å få til effektive helsetiltak må vi være mere selvstendige og ikke hele tiden følge flertallet.

 

Frukt hindrer depresjon hos kvinner.

Å spise to eller flere frukt enheter pr dag hjelper kvinner mot depresjon.

Kvinner som spiser lite frukt daglig har en større risiko for å utvikle depresjon, viser en undersøkelse ved universitetet i Queensland (Australia) viser en undersøkelse. Undersøkelsen innbefatter 6000 kvinner i seks år, og man fant en klar sammenheng mellom fruktinntaket pr dag og utvikling av depressive symtomer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Info om Omega-3

Omega 3 har flere gode helseeffekter. Det er blandt annet godt for hjertet, hjernen og leddene.

Omega-3 for hjertet: Studier tyder på at Omega-3 blant annet kan virke lett blodtrykksenkende, og ha en gunstig virkning på fettstoffer i blodet ved at det kan virke svakt triglyseridsenkende. Triglyserider utgjør klart hoveddelen av fett (lipider) i matvarene.

Omega-3 for leddene: Omega-3 kan hjelpe ved ømme og stive ledd. Flere studier har vist en forbedring hos personer som

plages med svake leddplager ved tilførsel av Omega-3 fettsyrer. Omega-3 inngår i cellemembranene, og er forstadiet for viktige signalstoffer i kroppen som har betydning ved slike plager.

Omega-3 for hjernen: Omega-3 er viktig for utviklingen av hjernen. Studier antyder at Omega-3 kan ha betydning for kognitive ferdigheter, og virke positivt på konsentrasjonen.

 

 

Vær aktiv og få et bedre liv.

Hverdagslige fysiske aktiviteter gjør godt for kroppen

De mest fysisk aktive eldre mennesker - uansett type aktivitet, og ikke bare de som mosjonerer - oppnår lengre levetid.

Studier viser at en hvilken som helst aktivitet som fører til energiforbruk kan forlenge levealderen. Dette motsier tilsynelatende at trening må utføres med en viss intensitet for å ha effekt, og det er de samlede daglige aktiviteter som bestemmer energiforbruket og ikke nødvendigvis energiforbruk fra trening eller mosjonering.

De med høyest energiforbruk uansett type daglig aktivitet 32 prosent lavere risiko for å dø i løpet av 6-årsperioden. Da hadde forskerne justert for påvirkningen av slike faktorer som alder, kjønn, rase, bosted, vekt, høyde, fettprosent og søvnvarighet. Alle typer daglig aktivitet vil si alle bevegelser vi gjør som forbruker energi - ikke bare treningsaktiviteter. Den samlede risikoen for død var 12 prosent blant de som forbrukte mest energi, 18 prosent i den gruppen som brukte nest-mest energi, og 25 prosent blant de i gruppen som hadde det laveste energiforbruket.

Også ved å trene hjernen forsinkes aldersrelatert funksjonsnedsettelse - som for eksempel demens. Øvelser som ble brukt i studien var blant annet å huske tekster eller lister med ord, å finne mønster i ordserier eller tekster, og følge med på og finne og identifisere objekter/bilder på en PC-skjerm.

Reduser risikoen for Alzheimers

I tillegg til kreft, er Alzheimers en av de mest fryktede sykdommene fordi den påvirker vår hukommelse og endrer vår adfærd.

Alzheimers er karakterisert ved at det med tiden utvikles skader på nerveceller og deres forbindelser. Resultatet er ødeleggende, og omfatter hukommelsestap, nedsatt tenkning, problemer med verbal kommunikasjon og personlighetsendringer. En person med Alzheimers kan leve fra 2 til 20 år etter at diagnosen er stilt.

Faktorer påvirker sannsynligheten for at man vil utvikle sykdommen. Noen av dem kan man ikke gjøre noe med, men her er fem råd utarbeidet av Harvard Medical School, som kan redusere risikoen.

Hold en sunn vekt

  • Spis sunt og øk din fysiske aktivitet.

Sjekk midjen

  • For et presist mål av midjen, så bruk et målebånd rundt den smaleste delen av midjen. Ekspertene anbefaler at kvinner har et midjemål på maks 88,9 og menn på 101,6.

Spis med omtanke

  • Innta primært grønnsaker og frukt, fullkorn og proteinkilder som fisk, magert fjærkre, tofu, bønner og andre belgfrukter samt sunne fettstoffer. Skjær ned på unødvendige kalorier fra brus, hvitt brød, usunt fett, fastfood og liknende.

Tren

  • Regelmessig fysisk aktivitet hjelper med å kontrollere vekt, blodtrykk, blodsukker og kolestrol. Moderat til kraftig aerob trening kan også hjelpe med å redusere det totale kroppsfettet over tid.

Snakk med legen

  • Ut over å holde øye med vekten og midjen, bør du høre med legen hvordan du ligger an med hensyn til kolestrol, blodtrykk, blodsukker og annet.

Fremtidens samfunn forventer at vi tar eget ansvar på stadig flere områder, også når det gjelder helsa. Ikke bare skal vi spise sunt og mosjonere ofte, vi bør også være reflekterte, tenke sunt og ha et godt følelsesliv. I alternativ medisin skal man gjerne få fart på det åndelige livet i tillegg.

Problemet er at de fleste mennesker ikke klarer å leve opp til disse kravene, og noe av stresset og helseproblemene folk opplever kan være en følge av at de ikke klarer å takle alle oppgavene i hverdagen. Det moderne samfunnet med mye informasjon og mange valgmuligheter gjør det tøffere å ta selvstendige valg. For å ta bevisste valg om helse og livsstil må man være reflektert og kritisk til informasjon, og klare å gå sin egen vei. Men problemet er at de aller fleste følger strømmen. Undersøkelser tyder på at bare et mindretall tar selvstendige livsstilsvalg og er kritisk til autoriteter og dominerende holdninger.

Hvis vi skal ta mer ansvar på helsefronten trengs det også en reflektert holdning og bevisste valg - og da holder det ikke å bare spre helseinformasjon. Studier viser nå at endret kosthold og fysisk aktivitet hos personer med Type 2 diabetes, kan ha minst like god effekt som medisiner.

Organiske Produkter

Bedre for deg og Jorden

Å beskytte jorden betyr å forvalte den på en klok måte, et konsept som berører alle aspekter med livet, fra det å bruke fornybare energikilder til konservering av planter av alle slag, og hva du putter i munnen.

Kanskje den beste legitimering av grønnt levesett er å bygge tillit ved å være et et godt eksempel, som f.eks å starte med det mest grunnleggende. Å være konsekvent med omgivelsene du lever i daglig, det daglige valgene alle opplever, for eksempel når du handler mat på butikken, eller det kan være måten du rengjør huset hjemme. Hvilke type transport bruker du når du reiser.

 

Les også:Viktigheten av nok vitamin D

Les oså:Middelhavsdietten

0
0
0
s2smodern