0
0
0
s2smodern

Femti og utdatert

 

Nærmere femti og utdatert?

Velkommen til det modere samfunn hvor sjefene blir yngre og har ingen peiling på arbeidsmiljø, da det ikke sto på lære planen. Vi er mer og mer preget av amerikanske tilstander hvor økonomi, aldri reell ferie, og arbeidstid er en illusjon. Det er en fråtsing med menneskelige ressurser rett og slett fordi man kan.

Kontakten mellom unge og eldre påvirker holdningene til alderdommen i en mer positiv retning. Eldre mennesker nyter stor respekt i samfunnet, og de unge rådfører seg svært ofte med dem før de tar viktige avgjørelser. I den vestlige verden innehar de eldre i liten grad roller som kloke personer vi bør lytte til. Det er det motsatte av hva jeg har lært; eldre er absolutt verdt å lytte på. Da jeg arbeidet i hjemmetjenesten for noen år siden, fikk jeg et godt forhold til mange eldre mennesker gjennom en grunnholdning preget av respekt og ydmykhet. Dette fordi jeg er oppdratt i et samfunn med et helt annet syn på eldre. Deres livserfaringer og visdom ble verdsatt, og det var nesten utenkelig å se på deres kunnskaper som gammeldagse og ubrukelige.

Kanskje en forklaringer?

De respektiv bedrifter er en enhet som i hovedsak har seg selv å tenke på. Slik er premissene for bedrifter i vår samfunnsform. Det som er utenfor vedkommer ikke. Enhver leder som skal tenke "fornuftig" må forhold seg til disse avgrensninger. Han eller hun forholder seg kun til sine konkurrenter og kunder. Enkeltindividene innenfor de respektive bedrifter er brikker, som har mer eller mindre verdi ut i fra forskjellige statuskriterier eller yteevne.

Argumentasjon, fra de respektive bedrifter, der respekt og statusheving av "eldre" blir eller bør ivaretas, er en del av den rasjonelle tenkningen. Trenger man flere ansatt og det er manko blant de "yngre", så prates fortreffeligheten med "eldre" opp. Er det nok, så er det ikke like viktig.

Dette er svært enkel aritmetikk. For de som har lest aviser over tid vil trolig oppfatte dette. En hylling av 50+ og uttalelser om deres fortreffelighet, kommer når dette er nødvendig. Vi går mot en tilværelse der vi blir eldre, og det er nødvendig å kunne utnytte de samlede ressurser bedre. Nå kan man som 50+, og man er uheldig, være nesten uten mandat i en jobbsammenheng. Du er ikke en prioritert ansatt, og ikke lenger en med framtiden foran dag. Man må kunne håpe på at dette disse vendepunkter for retardasjon kan heves, men som sagt, dette er er avhengig av den enkelte bedrifts vurderinger.

Det må en mer holistisk tenkning til for at vårt samfunn skal oppnå bedre effekt. Den enkelt bedrift vil bli indirekte belastet med høyere skatter og avgifter, om de "eldre" skal gå uvirksomme. Norge og den enkelte er ikke tjent med at det kun er bedriftene som kan diktere våre liv og forhold. Om forholdene for alle endres for alle, så er det ingen konkurrerende forhold som tilsier at bedriftene vil tape. Alle vinner i sum på at flest mulig er sysselsatt med produktive aktiviteter. Det også i en samfunnsmessig sammenheng billigere for all parter.

Det er trolig også mye "futt" i de over femti, og om man ikke "kødder" for mye med dem. Det er ikke alle som ønsker at livet bare skal bestå av personlig gjøremål som å drikke kaffe og lese aviser.  Nå ser jeg ikke for meg at jeg må behold samme funksjon som før, om sjefen finner ut at effekten er bedre med en yngre eller en annen person, men at man kan "brukes" etter fylte 50 er det ingen tvil om.

Det er ingen SFO eller annet som hindrer denne gruppen. De har all verden av tid og ressurser tilgjengelig.  Det er Erna & Co som må legge premissene for "bedriften" Norge! Ikke den lokale bedriften! Karriere jag og lave kostnader er det som teller for dagen leder, arbeidsmiljø er ikke et tema. Noe av årsaken er at dagens ledere har hatt intern-ship hvor man blir pisket 20 timer i døgnet og tror at det er slik det skal være og når man blir leder og når man har møtt veggen noen ganger slår janteloven inn og sier at du skal ikke ha det noe bedre enn meg.

Problemet med dagens mellom leder spesielt er at de vil opp og frem og svinger pisken for sin egen fordel. Saken er at nyutdannede gjør hva som helst for å få en jobb å beholde den for å få en karriere, mens de «eldre» har mye mer fokus på kompetanse, trivsel og arbeidsmiljø og kunne levere best mulig og ikke noen quick-fix for å løse problemet så lenge de finnes i firmaet eller i en ny høyere posisjon og kan overlate problemet til neste man nederst på rangstigen.

Det er ikke alderen som er utfordringen, men ledelse miljøet og respekt for lover og regler.

 

 

 

 

Eldre representerer store ressurser som kommer til nytte i ulike deler av det norske samfunnslivet. Mange har sterkt engasjement, og deltar på ulike arenaer. Det jeg savner mest er respekten overfor disse. Hvordan kan vi gjenreise denne respekten?

Det er klart at samfunnet er i stor endring og de som blir spesialister i utdatert teknologi og utdaterte arbeidsmetoder vil få det vanskelig - dersom de ikke er i stand til å fornye seg. Greier de å fornye seg derimot vil de komme ut med enda større forståelse. Framtidens eldre kommer til å beherske moderne teknologi. De kommer til å være en del av den, og teknologien vil være mer "humanisert". Maskin - menneske interaksjonen vil bli mer naturlig. I en del år nå har i grunnen den framvoksende IT-teknologien vært relativt vanskelig tilgjengelig og samtidig blitt introdusert på et tidspunkt i livet som er vanskelig for mange. Begge disse forhold vil bli endret om ikke uoverskuelig framtid. De eldre vil kunne den og den vil også være mer tilgjengelig. Vi kommer til å ha varianter av en form for datateknologi i uoverskuelig fremtid.

 

0
0
0
s2smodern