0
0
0
s2smodern

 

   

Noe ekstraordinært skjer i verden og få legger merke til det.

Her er noen grunner til at viktige ting er iferd med å skje og ikke alle legger merke til det.

 

 

 

 

Flere og flere klarer ikke den vanlige ansatte's modellen lenger.

Vi når våre grenser. Folk som er ansatt i de store selskapene liker mindre og mindre sine jobber, Det er mangelen på en hensikt med det vi gjør sliter på inspirasjonen. Folk vil ut, de vil slippe alt Merk deg hvor mange nå som er villig til å risikere tryggheten med det å starte eget firma, folk er mer og mer i arbeidsrelaterte depresjoner. De er utbrent.

 

«Entreprenørskap» modellen er også i forandring.

I de senere år har vi hatt en eksplosjon av startopp firmaer. Tusenvis av entrepenører bruker sine garasjer til kontor for å sette sine million dollar prosjekt ideer ut i livet. Den som fant en investor og fikk finansiering den veien hadde vunnet i lotto.

 

Men hva hendte etter finansieringen?

 

«Er det ikke absurd at vi, 7 milliarder av oss lever på samme planet, snakker mindre med hverandre?»

Du er tilbake som en ansatt. Du kan ha ansatt folk som ikke deler din drøm, ikke er enig i dine metoder for å nå målet, til slutt handler det kun om penger. Det finasielle blir hoved driveren for din business. Dette er noe oppstart foretak lider under, endeløse pengesøke modeller med et skjemavelde som kan knekke de fleste.

 

Her trengs nye måter å tenke på og noe gjør det allerede.

 

Samarbeids modellen.

Mange har innsett at å arbeide med slike ting alene gjør ingen mening. Folk innser etterhvert at «hver mann for seg selv» mentaliteten ikke er den beste i dagens verden. Stopp og ta et steg tilbake og tenk: er det ikke absurd at vi, 7 milliarder mennesker på denne planeten har vokst enda mere fra hverandre? Hvilken mening gir det å snu ryggen til tusenvis eller millioner av mennesker som lever rundt deg, man kan bli dårlig av å tenke på det.

Heldigvis er ting iferd med å endre seg. Deling, samarbeid, økonomiske samarbeids prosjekter er på gang, og dette peker i en ny retning. Veien til samarbeid, deling og hjelpe hverandre viser at verden er i endring.

 

Dette er fantastisk å være vitne til.


 

Endelig ser det ut til at vi begynner å forstå hva internett er.

Internett er en ekstrem spektakulær ting, og nå etter så mange år begynner vi å forstå mulighetene som det representerer. Med internett er verden åpen, barrierer faller, det er slutt på isolasjonen. Samarbeidet eksploderer og hjelpen er ikke langt unna. Noen nasjoner så på internett som en trussel da grupper kunne starte en revolusjon med nettet som katalysator, slik som den «arabiske vår» f.eks. Internett regulerer, (tar ned) massekontrollen. De store media husene som kontrollerer nyhets strømmen og hvordan den blir presentert, og hva de vil vi skal lese, er ikke lenger enerådende. De har ikke lenger monopol på nyhetene. Du går etter det du vil ha, du hører på de du vil. Du ettersøker den informasjonen du har behov for.

Med nettet er ikke lenger de små uhørbare, de har fått en stemme som han høres og lyttes til. De anonyme blir kjendiser, verden bindes mere sammen og derfor er det at gamle systemer faller sammen.


 

Fallet til det overdrevne konsum.

Alt for lenge har vi blitt manipulert til å konsumere så mye som mulig, til å kjøpe ethver nytt produkt som blir lansert – de nyeste bilene, den nyeste iPhone, de siste merkevarene, masse klær, nye sko og masse andre ting vi knapt har bruk for.

Å gå mot denne strømmen er det mange etterhvert som gjør, folk forstår mere og mer at denne karusellen må man hoppe av. Lavkonsum er et nyord som mange etterhvert tar på alvor, (slow life og slow food) er noen få typer av livsstil som nå griper om seg. Å peke på de motsigeleser i hvor absurd vår forbruker livsstil har vært.


 

"Med utviklingen av internett er også de små blitt hørbare. Der er en stemme. De anonyme er ikke lenger anonyme. Verden bindes sammen."

Færre mennesker bruker bil, (den nye delingsøkonomien som uber f.eks). Færre mennesker overforbruker, og flere mennesker kjøper brukte klær. Osv. Vi trenger ikke alle de ting som noen (reklamen) påstår at vi må ha. Med en slik bevissthet for konsum kan store firma få store problemer i fremtiden.

Helse og organisk mat.

Vi aksepterer å spise hva-som-helst, bare det smaker godt. Vi er så avkoblet at mat firmaer forgiftet maten vår uten at vi reagerer. Men noen tok tak og varslet om denne ukulturen og startet prioritering av sunnere mat. Dette er en trend som vokser hurtig. Men hva har dette å gjøre med økonomi og arbeid? Det har alt å si, vil jeg påstå.

Mat produksjon er en av de grunnleggende fundamentene i vårt samfunn. Hvis vi endrer vår holdning og våre konsument vaner, firmaer vil måtte respondere og adaptere disse nye strømninger i folk. De mindre firmaer går tilbake til det å bli relevant i hele produksjonkjeden. Folk driver nå å planter inne i sine hus, for å dyrke ren mat uten giftige stoffer. Og dette er noe som forandrer hele økonomien.

Oppvåkningen av det åndelige, (spirituality).

Hvor mange kjenner du som praktiserer yoga? Eller hva med meditasjon? Tenk tilbake 10 år. Hvor mange kjente du da som drev med slike aktiviteter? Spiritualitet, det var noe mystisk over det, folk som drev med slike aktiviteter ble betraktet som eksentriske. Dette er også noe som er i endring. Vi har kommet til enden av fornuft og rasjonalitet. Dette er noe vi har innsett med vår bevissthet, men vi forstår ikke alt. Der er noe annet på gang her, og dette er noe vi vil forstå.

Vi vil vite hvordan disse tingene fungerer, hvordan livet er, hva hender etter døden, hva er denne energien så mange snakker om, hva er kvantefysikk, hvordan tanker kan bli materialisert og skape vår egen virtuelle virkelighet. Hva er tilfeldigheter og synkronitet, hvorfor virker meditasjon, hvordan er det mulig å kurere enkelte plager med hendene, alternative terapier, disse aktivitetene som ikke er anerkjent av den almenne medesin, hvorfor virker de enkelte ganger. Noen firmaer i dag tilbyr sine ansatte meditasjon. Også noen skoler har undervisning i hvordan meditere. Tenk over det.


 

 

0
0
0
s2smodern